Mitä tekemistä aikuisten arki-iltaan – miksi kaikki on muuttunut?

2000-luvulla aikuisten vapaa-aika on muuttunut monin tavoin teknologian kehittyessä. Yksi merkittävä muutos on ollut internetin ja sosiaalisen median käytön lisääntyminen, mikä on mahdollistanut uusien tapojen viettää aikaa esimerkiksi verkossa shoppaillen, pelaten tai vuorovaikutteisessa sisällössä. Toinen merkittävä muutos on ollut matkustamisen helpottuminen, joka on tarjonnut lisää mahdollisuuksia matkustaa ja nähdä uusia paikkoja. Lisäksi yhä useammat ihmiset ovat alkaneet harrastaa urheilua tai liikuntaa vapaa-ajallaan. Ja miten esimerkiksi aivan uudet markkinoiden tarjoukset kuten virolaiset nettikasinot ovat vaikuttamassa vapaa-ajan uudelleen jakamisessa?

Työn tekeminen on muuttunut

2000-luvulla työntekeminen on muuttunut monin tavoin teknologian kehittyessä ja globalisaation kiihtyessä. Yksi merkittävä muutos on ollut työn digitalisaation kasvava merkitys, mikä on mahdollistanut etätyön, verkkotyön ja pilvipalveluiden käytön. Tämä on parantanut työn tehokkuutta ja joustavuutta, mutta myös lisännyt työn ja vapaa-ajan sekoittumista. Toinen merkittävä muutos on ollut työpaikkojen automatisaation ja robotiikan käytön lisääntyminen, mikä on vähentänyt ihmisten tarvetta tehdä monia perinteisiä töitä.

Globalisaatio on myös lisännyt kansainvälisen työvoiman käyttöä ja kilpailua, ja kasvattanut maailmanlaajuista liikkuvuutta. Tämä on vaikuttanut myös siihen, että ihmiset ovat joutuneet vaihtamaan töitä useammin ja että erilaiset kokemukset ja koulutus ovat tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin.

Etätyöt ovat lisääntyneet entisestään

Etätyön mahdollistaminen on vaikuttanut työntekemiseen monin tavoin. Etätyö on antanut ihmisille mahdollisuuden tehdä töitä mistä tahansa ja milloin tahansa, mikä on parantanut työn joustavuutta ja mahdollistanut paremman tasapainon työn ja perhe-elämän välillä. Se on myös mahdollistanut ihmisille, jotka asuvat maaseudulla tai kaukana suurista kaupungeista, pääsyn töihin, joihin he eivät muuten olisi pystyneet osallistumaan.

Etätyö on myös mahdollistanut yrityksille päästä käyttämään parhaita mahdollisia työntekijöitä, riippumatta heidän sijainnistaan. Se on myös vähentänyt yritysten tarvetta sijoittaa toimistoja eri paikkoihin ja vähentänyt niiden tarvetta maksaa toimitiloista.

Etätyöllä on myös haittoja. Se voi lisätä työn ja vapaa-ajan sekoittumista, ja johtaa siihen, että ihmiset työskentelevät enemmän kuin heidän pitäisi. Etätyö voi myös aiheuttaa yksinäisyyttä ja tunnetta eristäytyneisyydestä, koska ihmiset eivät ole fyysisesti läsnä toimistolla. Lisäksi etätyöllä on haittaa kommunikaation ja yhteistyön suhteen, koska ihmiset eivät ole fyysisesti läsnä ja heillä ei ole mahdollisuutta keskustella kasvotusten.

Koronapandemian vuoksi etätyön käyttö on lisääntynyt huomattavasti vuonna 2020 ja sen jälkeen, ja monet ihmiset ja yritykset ovat joutuneet nopeasti sopeutumaan tähän muutokseen. Etätyön käyttö on vaikuttanut myös siihen, että ihmiset ovat joutuneet tekemään töitä eri tavalla kuin ennen, ja monet yritykset ovat joutuneet mukautumaan tähän muutokseen.

Aikuiset ovat alkaneet pelata pelejä – yli 50% suomalaisista aikuisista pelaa digipelejä

Lisääntynyt vapaa-aika on yksi tärkeimmistä syistä, miksi aikuisten pelimäärät ovat kasvaneet. Tämä johtuu useista syistä, kuten teknologian kehityksestä ja työpaikkojen muuttumisesta.

Teknologian kehitys on mahdollistanut pelien pelaamisen missä tahansa ja milloin tahansa. Tämän seurauksena aikuisilla on enemmän mahdollisuuksia harrastaa pelejä vapaa-ajallaan.

Työpaikat ovat myös muuttuneet, mikä on johtanut siihen, että aikuisilla on enemmän vapaa-aikaa. Esimerkiksi etätyömahdollisuudet ovat lisääntyneet, mikä tarkoittaa, että aikuisilla on enemmän aikaa harrastaa pelejä kotona.

Lisäksi monet aikuiset käyttävät pelien pelaamista stressin hallintaan ja rentoutumiseen. Pelien pelaaminen tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle.

Kaiken kaikkiaan, lisääntynyt vapaa-aika ja sen mahdollisuudet ovat tärkeitä syitä sille, miksi aikuisten pelimäärät ovat kasvaneet.

Harrastaminen on kokonaisuudessaan muuttunut

Digiaikana harrastaminen on muuttunut monin tavoin. Monet harrastukset ovat siirtyneet verkkoon, mikä mahdollistaa harrastamisen etänä tai virtuaalisesti. Esimerkiksi musiikin, tanssin ja kuvataiteen harrastajat voivat osallistua verkkotunneille ja harjoitella taitonsa digitaalisilla välineillä. Pelit ovat myös suosittu harrastus digiaikana, ja monet ihmiset harrastavat pelien pelaamista verkossa yhdessä muiden kanssa. Lisäksi digiaikana on tullut entistä helpommaksi löytää muita harrastajia samasta asiasta kiinnostuneita, esimerkiksi erilaisilla harrastusryhmillä sosiaalisessa mediassa.

Vastaa