Kestävä ja vihreä rahoitus etenee – komission strategiassa liuta hyviä ehdotuksia

Komissio on julkaissut ehdotuksensa kestävän rahoituksen strategiaksi. Suomalainen finanssiala suhtautuu positiivisesti mm. ehdotuksiin taksonomian jatkokehittämisestä ja ESG-arviointien läpinäkyvyyden parantamisesta. Ala haluaa kuitenkin muistuttaa ylisääntelyn riskistä, joka varjostaa kestävän ja vihreän rahoituksen kehitystä.

Finanssiala ry (FA) ottaa komission uuden kestävän rahoituksen strategian vastaan uteliaana ja halukkaana jatkamaan vauhdikkaasti alkanutta kestävän ja vihreän rahoituksen edistämistä.

Uusi strategia on aiempaa, vuonna 2018 julkaistua toimintaohjelmaa laajempi ja kunnianhimoisempi, mikä tietää vilkasta lainsäädäntövalmistelua myös tuleville vuosille. Osa ehdotetuista toimista ovat FA:n mielestä kannatettavia, mutta samalla kestävän ja vihreän rahoituksen kehitystä varjostaa ylisääntelyn riski.

”Lainsäädäntövalmistelu on viime vuosina ollut erittäin kiireistä, mikä on johtanut siihen, ettei kaikkien ratkaisujen vaikutuksia ole ehditty miettiä loppuun saakka. Lisäksi aikataulu on asetettu niin tiukaksi, ettei sitä ole mitenkään pystytty pitämään, ja yritykset ovat sen vuoksi epäselvässä sääntely-ympäristössä. Toivottavasti nyt ehdotetut uudet toimet saadaan vietyä hallitummin läpi EU:ssa”, sanoo Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

Komission toimintaohjelman sisällön voi jakaa karkeasti kolmen otsikon alle.

Vuonna 2018 aloitettujen hankkeiden jatkokehittäminen

Näihin kuuluvat muun muassa taksonomian laajentaminen, kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen tarkentaminen, varainhoitajien vastuun selkeyttäminen kestävyystekijöiden huomioimisessa sekä kansainvälisen yhteistyön syventäminen kestävän rahoituksen edistämiseksi globaalisti.

”Etenkin taksonomian ja tiedonantoasetuksen tarkentaminen on tärkeää, sillä ne luovat perustan koko kestävän rahoituksen järjestelmälle”, Kamppi toteaa.

Uudet aloitteet

Komissio ehdottaa standardisointia erilaisille kestäville velka- ja sijoitustuotteille, kuten vihreille asuntolainoille ja sosiaalista hyvinvointia edistäville velkakirjoille. Lisäksi komissio haluaa yhdistää kestävyysajattelun digitaaliseen kehitykseen ja lupaa vuoteen 2023 mennessä esityksiä siitä miten digiteknologia voi tukea kestävän kehityksen tavoitteita.

”Samaan aikaan tarkastellaan ESG-luokittajien käytäntöjä, lisätään kestävyysluokitusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Jatkossa yritysten omat kestävyyssitoumukset eivät välttämättä ole yhtä omaehtoisesti laadittuja, sillä komissio harkitsee ohjeistusta yritysten tavoitteiden asettamiselle ja niiden seurannalle.”

Kestävyysriskien käsittely ja hallinta

Komissio ehdottaa sekä pankkivalvoja EBA:lle että vakuutusvalvoja EIOPA:lle uusia toimivaltuuksia kestävyystekijöiden huomioimiseen finanssialan yritysten riskienvalvonnassa, kuten vakavaraisuusvaatimuksissa. Erityisesti tarpeen on jatkoselvittely siitä, onko kestävyysriskit kuten tiettyjen omaisuuserien nopea arvon aleneminen jo riittävän hyvin huomioitu nykyisissä riskiskenaarioissa.

”FA on suhtautunut asiaan odottavasti, sillä EBA:n selvitystyö asiasta on vielä kesken. EBA:n selvityksen takarajaa aikaistetaan uudessa strategiassa vuodesta 2025 vuoteen 2023.”

Tutustu komission kestävän rahoituksen strategiaan.

Komissio julkisti samalla myös ehdotuksensa EU:n vihreiden joukkovelkakirjojen (green bond) standardista ja taksonomia-asetuksen artikla 8 raportointivaatimuksia koskevasta delegoidusta säädöksestä

Vastaa