Veritaksella hyvä alkuvuosi – sijoitukset tuottivat 3,3 prosenttia

Veritaksen sijoitukset tuottivat tammi-maaliskuussa 3,3 prosenttia. Hyvä sijoitustuotto vahvisti Veritaksen vakavaraisuutta.

Kuva: Veritas

Paras tuotto saatiin osakesijoituksista, jotka tuottivat 7,6 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto jäi lievästi negatiiviseksi ja oli -0,3 prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 1,0 prosenttia ja muut sijoitukset 3,6 prosenttia.

”Sijoitusmarkkinoilla eletään jo koronan jälkeisessä ajassa. Osakemarkkinat ovat jatkaneet viime vuoden puolella alkanutta nousuaan”, Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen kertoo. ”Mittava raha- ja finanssipoliittinen elvytys tukee osakemarkkinoita, mutta niitä vauhdittaa myös rokotusten eteneminen ja toivo pandemiarajoitusten purkamisesta.”

Erityisesti Yhdysvalloissa talous on elpynyt nopean rokotustahdin ja mittavan elvytyksen ansiosta.

”Kasvaneet inflaatio-odotukset ovat vetäneet korkoja ylöspäin, ja se on näkynyt myös Veritaksen sijoitussalkussa korkosijoitusten negatiivisina tuottoina.”

Veritas panostaa työkyvyttömyyden torjuntaan

Maailmantalouden kasvun odotetaan palautuvan nopeasti koronapandemian aiheuttamasta kuopasta. Myös Suomessa bruttokansantuote palautunee tänä vuonna kriisiä edeltäville tasoille.

”Valmistavan teollisuuden näkymät ovat tulikuumia ja paikoitellen tuotantoketjuissa kärsitään komponenttien tarjonnan niukkuudesta”, Vatanen sanoo.

Palvelusektori on kärsinyt pandemian aiheuttamista suluista, mutta näkymät ovat sielläkin parantumassa kesää kohti.

”Esimerkiksi matkailu-, ravintola- ja kulttuurialalla tilanne on vaikea”, kertoo vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås.

Myös monen yrittäjän jaksaminen on nyt koetuksella. Veritas onkin panostanut kevään aikana erityisesti työkyvyttömyyden torjuntaan ja aloittanut muun muassa yhteistyön Työterveyslaitoksen kanssa. Kevään aikana järjestetään myös webinaareja, joissa käsitellään jaksamista ja mielen kuormittumista.

”Viestini Veritaksen asiakkaille on, että me olemme täällä teitä varten. Ongelmien kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan omalle yhteyshenkilölle voi aina soittaa.”

Hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä

Veritas julkaisi huhtikuussa uuden yritysvastuuraporttinsa, jossa raportoidaan muun muassa sijoitusten ilmastoriskeistä kansainvälisen TCFD-kehikon mukaisesti.

”Meidän tavoitteenamme on kehittää sijoitussalkkua kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Suorissa kiinteistösijoituksissa tavoitteeseen on tarkoitus päästä jo aikaisemmin”, Vatanen kertoo.

Veritaksen pörssinoteeratuista osakkeista ja yrityslainoista laskettu hiili-intensiteetti alittaa 26 prosentilla vastaavista markkinaindekseistä lasketun tason.

”Suorien kiinteistösijoitusten puolella päästöjä on vähennetty merkittävästi muun muassa päivittämällä kaikki kiinteistöissä käytettävä sähköenergia uusiutuvaksi ja hyödyntämällä uusiutuvaa lämmitysenergiaa.”

Lähde: STT Info

Vastaa